Het is de visie van de raad van bestuur dat Bouwgroep Nederland projecten ontwikkelt, ontwerpt, bouwt en beheert die voorzien in maatschappelijke behoeften, met respect voor mens en milieu. Iedere medewerker van Bouwgroep Nederland heeft hierin een specifieke eigen verantwoordelijkheid. Realisering van het beleid vereist een goede samenwerking en voortdurende inzet en betrokkenheid.

Het management vervult hierbij een voorbeeldfunctie. De raad van bestuur van Bouwgroep Nederland heeft kernpunten vastgesteld ter verbetering van de veiligheidsprestatie. Deze kernpunten dienen te worden gezien in aanvulling op en in samenhang met de door de raad van bestuur vastgestelde gedragscode.

veiligheid