Home2023-08-01T10:55:06+02:00

Bouwgroep Nederland

Bouwgroep Nederland is een renovatieconcern met diverse werkmaatschappijen actief in heel Nederland met als specialisme renovatie en restylen van bedrijf en kantoorgebouwen. De werkmaatschappijen van Bouwgroep Nederland zijn actief in de business lines Bouw en Vastgoed.

Het is de missie van Bouwgroep Nederland om een duurzame omgeving te bouwen die het leven van mensen verbetert. Dit doet de Groep door de juiste medewerkers toegang te bieden tot de meest baanbrekende kennis, middelen en duurzaamheid. En door oplossingen te bieden voor de totale bouwketen, voor de opdrachtgevers en maximale waarde te creëren.

De strategie van Bouwgroep Nederland – is erop gericht belangrijkste duurzame en innovatieve waarde te creëren voor onze opdrachtgevers met een gezonde winst en sterke balans, actief in renovatie en restyle markt voor de utiliteit.

De visie en unieke cultuur van Bouwgroep Nederland worden ondersteund door vier waarden die leidend zijn voor de medewerkers van de Groep. Deze waarden zijn: voorspelbare prestaties, denken vanuit onze opdrachtgever, proactief verantwoordelijkheid nemen en open samenwerking.

Complete ontzorging

Veiligheid voorop

Het is de visie van de raad van bestuur dat Bouwgroep Nederland projecten ontwikkelt, ontwerpt, bouwt en beheert die voorzien in maatschappelijke behoeften, met respect voor mens en milieu. Iedere medewerker van Bouwgroep Nederland heeft hierin een specifieke eigen verantwoordelijkheid. Realisering van het beleid vereist een goede samenwerking en voortdurende inzet en betrokkenheid.

Het management vervult hierbij een voorbeeldfunctie. De raad van bestuur van Bouwgroep Nederland heeft kernpunten vastgesteld ter verbetering van de veiligheidsprestatie. Deze kernpunten dienen te worden gezien in aanvulling op en in samenhang met de door de raad van bestuur vastgestelde gedragscode.

veiligheid